Gå til hovedinnhold

Bedre grunnlag i nord

Tekniske og operasjonelle utfordringer ved petroleumsvirksomhet i nordområdene er omsider samlet mellom to myke permer.


– Rapporten betyr at vi nå sitter på et faktisk grunnlag for videre oppfølging av aktiviteten i Arktis og det høye nord*, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen i Petroleumstilsynet (Ptil).

- Ptil har vi lenge sett at diskusjoner om aktiviteten i våre nordlige og kalde farvann som regel begynte med debatt om hva man visste og ikke visste om forholdene og utfordringene der, sier Carlsen.

- Vi tok derfor initiativ til å samle kunnskapen som industrien, myndighetene, og forskningsinstitusjonene sitter på per i dag. Målet var også å skaffe oversikt over hvilke prosjekter som er igangsatt eller planlagt i næringen.

- Resultatet er positivt. Rapporten viser at det er samlet masse kunnskap om emnet i Norge, og at det foregår og er planlagt mange relevante prosjekter i industrien.

- Med denne oversikten har Ptil fått et godt fundament for vår videre planlegging, blant annet med tanke på regelverksutvikling og kompetansebygging. Rapporten vil for øvrig være interessant for alle aktører med fokus på nordområdene, fastslår tilsynsdirektøren.

Mangfold og myter
-
Gjennom rapporten får vi igjen tydelig illustrert mangfoldet i nord, påpeker Kjell Gunnar Dørum, som har representert Ptil i prosjektet sammen med Carlsen.

- Bildet av de såkalte nordområdeneer komplekst og sammensatt – blant annet i forhold til klimatiske variabler. Dette er ikke ny kunnskap, men rapporten underbygger at planlegging av aktivitet i nord må ta høyde for ulikhetene, understreker Dørum.

Teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer ved petroleumsaktivitet i nord har tradisjonelt blitt framstilt som svært spesielle.

- Rapporten bidrar til å avlive myten, sier Dørum.

- Ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv dreier aktiviteten i disse områdene seg i stor grad om kjente problemstillinger, men med enkelte særtrekk.  

UiS og Iris
Rapportens formelle tittel er Technology and operational challenges for the High North (utgis kun på engelsk). Den er bestilt av Ptil, men utarbeidet i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) og forskningsinstitusjonen Iris.

- Institusjonenes kompetanse på området var årsaken til at de ble bedt om å bidra i prosjektet, sier Carlsen.

- Både UiS og Iris har arbeidet med temaet over lengre tid. Kunnskapen var viktig å dra inn i rapporten.

Han framhever spesielt bidraget fra professor Ove Gudmestad ved UiS.

- En kapasitet med spisskompetanse på teknologiske utfordringer i nord. Hans innsikt og erfaring har vært verdifulle bidrag.

Carlsen understreker at anbefalinger gitt i rapporten (se side 28) står for konsulentenes regning.

- Anbefalingene skal nå gjennomgås og vurderes av Ptil. Vi skal selv definere hvilke av disse vi velger å ta om bord og jobbe videre med.

Ett område er det imidlertid unødvendig å vurdere:

- En stor utfordring for Ptil er å påvirke industrien til å ha mer fokus på forebyggingav miljøutslipp enn på oljevernberedskap. Resultatene av den ferske rapporten demonstrerer at arbeidet må intensiveres (se graf på side 11 i rapporten). Trenden må snus. Forebygging må bli hovedfokus, også i nord, fastslår tilsynsdirektøren.

 

 *Se side 8 i rapporten for definisjon av hvilke områder som omfattes.

 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Finn Carlsen, tilsynsdirektør
Epost: Finn.Carlsen@ptil.no