Gå til hovedinnhold

Basisstudie vedlikeholdsstyring

Basisstudien vedlikeholdsstyring er en veiledning til gjennomgang av selskapenes egne systemer for styring av vedlikehold. Målet med prosjektet "Basisstudie vedlikeholdsstyring" er å utvikle en metode for systematisk og helhetlig vurdering av selskapenes egne vedlikeholdssystem. Gjennom prosjektet ønsker en også å bidra til en generell heving av kvaliteten på operatørenes system for styring av sikkerhetsrelatert vedlikehold og å gjøre våre forventninger og krav innen dette området mer forutsigbare.


Etter å gjennomgått egne vedlikeholdsstyringssystem etter denne metoden, skal selskapene ha et dokumentert grunnlag for forbedring av sine styringssystem.

Hva er studien rettet mot?

Studien retter søkelyset mot vedlikeholdsstyringssystemets kvalitet mht å opprettholde teknisk tilstand og sikker drift i innretningenes driftsfase. Spørsmålene i veiledningen fokuserer på sikkerhet. Den enkelte operatør kan inkludere andre forhold i tillegg, som f eks økonomi og produksjonsregularitet.

Hele studie i PDF-format

Eksterne vedlikeholdsrelaterte lenker:

· Senter for drift og vedlikehold (SDV) ved HiS, Høgskolen i Stavanger

· The Maintenance and Reliability Center (MRC)

3; European Federation of National Maintenance Societies

· SINTEF Industrial Management Reliability and Maintainability Engineering.

· The Society for Maintenance & Reliability Professionals (SMRP)

For å bli føyd til listen, vennligst send e-post forespørsel til Petroleumstilsynet.