Gå til hovedinnhold

Barrierenotat i ny versjon

Ptils barrierenotat er nå oppdatert. Den nye utgaven gir blant annet tydeligere forklaring av hva barrierer er, og utdyper samspillet mellom tekniske, organisatoriske og operasjonelle barriereelementer.


Barrierer har vært en del av regelverket siden 2002, men næringens implementering av kravene har tatt tid.

Ptil har fulgt industriens arbeid med barrierestyring i en årrekke. Barrierenotatet, som utdyper regelverkskravene og beskriver god barrierestyring, ble første gang utgitt i 2011 og oppdatert i 2013.

Nå er en ny versjon av barrierenotatet klar.

Last ned: Barrierenotat 2017

Ptils Gerhard Ersdal forklarer hvorfor notatet er oppdatert:

- Tilsyn og granskinger har vist at selskapene i begrenset omfang har identifisert menneskers bidrag i barrierer, det vil si hvem som gjør hva med hvilket utstyr for at barrierer kan realisere sin funksjon. Selskapene har i stor grad bare stilt krav til de tekniske barrierelementene.

- Tilsyn og granskinger har også vist at det er stor variasjon i hva som har blitt sett på som en barriere. For et par år siden startet Ptil et prosjekt for å styrke en mer helhetlig barrierestyring, der også de menneskelige bidragene inngår, forteller Ersdal, som sammen med kollegaene Elisabeth Lootz og Øyvind Lauridsen har ledet prosjektet.

Notatet som nå legges fram, er noe omarbeidet i form siden forrige utgave i 2013. Skillet mellom «sikker og robust løsning» og «barrierer» er klargjort for å tydeliggjøre hva som er barrierer og hva som ikke er det. Det er tydeliggjort at barrierer skal ha en funksjon i en feil, fare- og ulykkessituasjon.

Samspillet mellom tekniske, organisatoriske og operasjonelle elementer er utdypet. Kapitler om barrierestyring i konsept- og prosjekteringsfasen, samt driftsfasen er tatt inn. Det er også lagt inn et vedlegg med eksempler fra flere fagområder - inklusiv sikring.

I begynnelsen av mai 2017 inviterte Ptil til en egen fagdag om barrierer. Der ble barrierenotatet ytterligere presentert og diskutert. Se nederst på siden for relevante lenker til presentasjoner fra barrieredagen.

Gerhard Ersdal, Sjefingeniør;
E-post: gerhard.ersdal@ptil.no | 51 87 66 83