Gå til hovedinnhold

Årsakssammenhenger av hendelser ved løfteoperasjoner

Norske myndigheter har i de siste 25 årene fokusert på kransikkerhet ved at forskjellige direktorater har fastsatt krav til konstruksjon, bruk, sertifisering og tilsyn i respektive forskrifter for løfteinnretninger og løfteredskap.


Direktoratet for Arbeidstilsynet fastsatte sin første forskrift for løfteinnretninger og løfteredskap i 1974 (Verneregel 16) på bakgrunn av ILO konvensjon 152, som er ratifisert av Norge. Dette forskriftsarbeidet ble siden fulgt opp av andre direktorater med ansvar for å fastsette krav til løfteutstyr.

OD kom med sin første utgave av "Forskrift for løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten" i 1977 og Sjøfartsdirektoratet fastsatte tilsvarende forskrift i 1978.

Gjennom årene har ODs forskrift blitt endret en rekke ganger. Det er grunn til å tro at effekten av de kravene som har vært fastsatt i forskriften har medført at sikkerheten ved løfteoperasjoner har blitt styrket gjennom tekniske og funksjonelle krav, krav til rettighetshavers internkontroll, krav til sakkyndig virksomhet og krav til kranførerenes opplæring og kvalifikasjoner.

Lenke til rapporten i pdf-format: Årsakssammenhenger av hendelser ved løfteoperasjoner

Du trenger en Acrobat-leser, siste versjon fra Adobe for å lese dokumentet