Gå til hovedinnhold

Årsaksanalyse for prosesslekkasjer

Rapporten "Årsaksanalyse av prosesslekkasjer", som OD står bak, har som mål å utvikle prinsipper for årsaksanalyse av prosesslekkasjer. Dette vil bedre analysenes nytte som beslutningsstøtte og demonstrere hvordan analysen kan gjennomføres i praksis.


Prosjektet ble initiert i 1999 i forbindelse med utviklingen av Oljedirektoratets nye HMS-forskrifter, som trådte i kraft 1. januar 2002. Forskriftene legger vekt på bruk av analyser som beslutningsstøtte og prioritering av sannsynlighetsreduserende tiltak.

Rapporten er en forstudie og vil bli fulgt opp videre, for eksempel i prosjektet Norges forskningsråd har om "Beslutningsstøtteverktøy" og OLF-prosjekter innen "Samarbeid for sikkerhet".

Lenke til rapporten