Gå til hovedinnhold

Arctic Safety Summit 2015

Årets viktigste arrangement om Arktis gikk av stabelen i Tromsø 28.-30. oktober. Nå kan du se video fra noen av høydepunktene og laste ned presentasjoner fra innleggene.

Som et ledd i Ptils satsing på Barentshavet, arrangerte vi en tredagers-konferanse der målet var å se mulighetene for området i sammenheng med de sikkerhetsmessige aspektene.

Arctic Safety Summit 2015 ble innledet med en topplederkonferanse for 140 spesielt inviterte gjester. Blant foredragsholderne var nyslått leder i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han forsikret om at næringen aldri vil gå på akkord med sikkerheten.

Programmet for topplederkonferansen og fag- og forskningskonferansen de påfølgende dagene, belyste sentrale aspekter og utfordringer ved petroleumsvirksomhet lengst nord på norsk sokkel.

Prosjekter i arbeid
Det ble i tillegg gjort opp status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som er under arbeid, blant annet arbeidet knyttet til  HMS-utfordringer i nordområdene. Partene i næringen samlet seg om veien videre mot nord.

Framtid
Samarbeid, langsiktighet og prioritering var viktige stikkord for summiten, som også handlet om å se det store ressurspotensialet i Barentshavet i sammenheng med de sikkerhetsmessige utfordringene i området. 

Mennesker og arbeidsmiljø
Områdene lengst nord på norsk sokkel er på vinterstid preget av is, mørke og kulde, skiftende værforhold og lange avstander til land. Hvordan påvirker disse ekstreme forholdene menneskene som skal arbeide i de mest utsatte områdene? Dette var ett av temaene som ble tatt opp.