Gå til hovedinnhold

Arctic Safety - managing risk in the high north

Petroleumstilsynet er vertskap for en topplederkonferanse om risikostyring og forsvarlig petroleumsvirksomhet i nord.
Hensikten med konferansen, som avholdes 1. november 2013, er å etablere en arena hvor sentrale aktører og myndigheter, både nasjonale og internasjonale, møtes for erfaringsoverføring om sikkerhet i petroleumsvirksomheten i nord.  Konferansen er rettet mot inviterte toppledere i næringen.

Åpningsforedraget holdes av Statoils Helge Lund. Flere detaljer om programmet publiseres i løpet av høsten.

Bakgrunn
Sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til petroleumsvirksomhet i nordområdene har vært grundig belyst gjennom flere konferanser de siste årene.  Sammen med ulike forskningsrapporter og utredninger har disse bidratt til blant annet teknologiutvikling med sikte på å gjøre industrien bedre rustet til å takle de særskilte utfordringene i nord.

Flere spørsmål knyttet til strategiske beslutninger står likevel ubesvart. I tillegg synes de forskjellige utfordringene så langt å ha blitt vurdert enkeltvis, mens det mangler helhetlige vurderinger som kan danne grunnlag for å ta stilling til om petroleumsvirksomhet i disse områdene kan gjennomføres med akseptabel risiko.

Aktuelle tema for konferansen vil derfor være:

  • Krav og forventninger til forsvarlig virksomhet. Hvordan bør kravene videreutvikles og forbedres? Hva vil industrien selv påta seg?
     
  • Erfaringsoverføring. Hva er erfaringene fra tidligere aktiviteter i nordområdene?
     
  • Behov for industrisamarbeid både innenfor operativ virksomhet, utvikling av normer/standarder og forskning. Hvordan kan industrien være pådriver for samarbeid?