Gå til hovedinnhold

Arctic Safety 2018

Petroleumstilsynet ønsker velkommen til konferanse om sikkerhet i Arktis 21. og 22. mars i Stavanger.


Person i verneutstyr for kulde

Tid: Onsdag 21.3.2018 kl. 09:00-16:00 (registrering fra kl. 08:30) og torsdag 22.3.2018 fram til lunsj.

Sted: Clarion Energy Hotel, Stavanger

Pris: 1500 NOK eksl.mva.

Frist for påmelding: 
7. mars 2018

Presentasjonene blir gitt på norsk.

Konferansen bygger videre på tidligere samlinger vi har arrangert under navnet Arctic Safety.  Hensikten er å se de sikkerhetsmessige utfordringene i Barentshavet i sammenheng med arbeid utført av Ptil og næringen.

I løpet av to dager vil vi presentere resultatene fra våre prosjekter og gjøre opp status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som nå er under arbeid. Representanter fra norske og utenlandske oljeselskap, myndigheter, fagforeninger og arbeidstakerorganisasjoner vil også være representert på talerstolen.

Program og påmelding publiseres  så fort vi har det klart - men sett av datoen så lenge!

Kontaktpersoner i Ptil:
Sigurd Robert Jacobsen, Sigurd.Jacobsen@ptil.no
Caroline Lagoutte, caroline.lagoutte@ptil.no