Gå til hovedinnhold

Arbeidsseminar om eksponeringsscenarier

Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Norsk Industri arrangerer en workshop om eksponeringsscenarier tirsdag 1. mars 2016.


Tid: 1. mars 2016

Sted: Miljødirektoratet, Oslo

Program

Påmelding: Registrer din deltakelse hos Norsk Industri
Påmeldingsfrist er 19. februar.

Workshopen er gratis og inkluderer enkel lunsj.

Dersom du er forhindret fra å delta på workshopen ber vi deg snarest gi oss beskjed slik at vi kan tilby plassen til noen andre.

Eksponeringsscenarier er et viktig element i kjemikalieregelverket REACH.Tema for workshopen er hvordan opplysninger i sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenario kan brukes i virksomhetens HMS-arbeid og informasjon til etterfølgende brukere. 

Merzedes Vinãs fra det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) vil presentere arbeidet med forbedring av kommunikasjon i forsyningskjeden. Industrien vil presentere sine erfaringer fra den praktiske bruken av eksponeringsscenarier. I tillegg blir det gruppeoppgaver.

Mål
Målet er å samle industri og myndigheter, og andre interesserte til diskusjon og erfaringsutveksling omkring REACH og eksponeringsscenarier. Workshopen er beregnet på virksomheter som bruker kjemikalier og som trenger å forstå og bruke eksponeringsscenarier i sitt HMS-arbeid. Det er en fordel å ha litt kjennskap til temaet fra før, og det må beregnes noe tid til arbeid med en gruppeoppgave i forkant av workshopen.

Workshopen bygger på tilsvarende arrangementer gjennomført i 2013 og 2014.

Hva er REACH?
Det europeiske kjemikalieregelverket REACH om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. REACH-forordningen er gjennomført i REACH-forskriften og innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer.

Hva er eksponeringsscenarier?
Eksponeringsscenarier er et viktig element i REACH. De beskriver sikker bruk, og dermed hvordan arbeidstakere, forbrukere og ytre miljø beskyttes gjennom hele stoffets livssyklus.