Gå til hovedinnhold

Arbeidsbetinget sykdom i petroleumsvirksomheten

Oppdatert oversikt over rapportering av arbeidsbetinget sykdom for årene 2008-2011 foreligger nå. Resultatene er fordelt på ulike diagnoser og på stillingskategorier.


 

Last ned figuren som pdf

Kategorien ”ubestemte tilstander” omfatter ulike symptomer som er vanskelige å klassifisere som diagnoser, men som likevel vurderes å være arbeidsbetinget.

I gruppen ”andre tilstander” finnes en samling av diagnoser med forholdsvis få forekomster, som ikke er inkludert i de andre gruppene. Av personvernhensyn er det ikke ønskelig å spesifisere disse diagnosene enkeltvis.

 

Last ned figuren som pdf