Gå til hovedinnhold

Åpenhet nøkkel til god HMS-kultur

- Åpenhet, gjennomsiktighet og evne og vilje til å rapportere uønskede hendelser på en ærlig måte er viktige forutsetninger for å skape en god sikkerhetskultur. Det sa oljedirektør Gunnar Berge under ett debattmøte om Sikkerhet på norsk sokkel.


Debattmøte i NPF 18. mars 2003Med over 100 fremmøtte var det trangt om plassen i møtelokalet i Oljemuseet da Norsk petroleumsforening i Stavanger 18. mars inviterte til debattmøte om "Sikkerhet på norsk sokkel – kan "juksemakerne" skape en god sikkerhetskultur".

Gunnar Berge, som var blant paneldeltakerne, avviste påstanden om juksemakernes eventuelle bidrag.

- Det interessante spørsmålet her er hvilke faktorer som kan bidra til at det skapes en god sikkerhetskultur. Ett viktig poeng er å oppmuntre alle i et selskap til å fortelle hva som skjer, også av uønskede hendelser, for å gi et så korrekt bilde som mulig av sikkerhetsnivået, sa Berge.

Han medga at det ennå ikke finnes gode nok metoder for å måle sikkerhetsnivået innen petroleumsvirksomheten, men fremhevet ">ODs risikonivåprosjekt som et verktøy for å analysere utviklingen av risikoen over tid. I risikonivåprosjektet er det utviklet måleverktøyer der målet er å få gode indikatorer på utviklingen av risikonivået på norsk sokkel.

- Dette prosjektet, der en prøver å måle sikkerhetsnivå for en hel industri, er helt unik også internasjonalt, sa Berge, og la til at neste risikonivårapport vil bli lagt fram i slutten av april.

Berge understreket også at nye arenaer som Samarbeid for sikkerhet og ">Sikkerhetsforum, samt en rekke aktiviteter i etterkant av Stortingsmelding nr. 7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten ("HMS-meldingen") har bidratt til at tonen og samarbeidsånden mellom industri, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter er langt bedre i dag enn for bare noen få år siden.

- Dermed har vi nå et godt utgangspunkt til å skape en bedre sikkerhetskultur, sa Berge.

Norge ikke best på sikkerhet
Arne Holhjem, viseadministrerende direktør i ConocoPhillips og Arne Austreid, administrerende direktør i Prosafe, så begge det paradoksale i at norsk sokkel ikke kan vise til de beste resultatene innen sikkerhet, trass i at vi har den mest gjennomregulerte industrien med mekaniserte- og automatiserte operasjoner og flust av prosedyrer og regler.

Begge antydet at petroleumsmiljøene i andre land i større grad har fokus på sikkerhetsatferd og sikkerhetsledelse, der hver enkelt blir ansvarliggjort sine handlinger.

- Jeg lurer på om vi på norsk sokkel har innført så mange regler og prosedyrer at vi glemmer å tenke selv. Vi må ikke gjøre sikkerhet til en vitenskap som ingen forstår, understreket Arne Holhjem i ConocoPhillips.

Gunnar Berge pekte på at det nye HMS-regelverket, som ble tatt i bruk fra 1. januar 2002, har som mål å være mest mulig funksjonelt. Det vil si at regelverket definerer krav til sikkerhet, mens det er opp til selskapene å bestemme hvordan disse kravene skal etterleves i praksis.

Holhjem i ConocoPhillips medga at næringen kanskje ikke har vært flinke nok til å løsrive seg fra å lage prosedyrer for alle typer arbeidsoppgaver.

Synlig juks med timelistene
Både OFS-leder Terje Nustad og HMS-koordinator i Nopef, Ketil Karlsen pekte på at juks med timelister og ulovlig bruk av overtid vitner om dårlig sikkerhetskultur offshore.

Nustad pekte på OFS gjennom hele 90-tallet gjorde OD oppmerksom på grove brudd på regelverket ved at timelistene ble manipulert for å dekke over ulovligheter. Likevel er dette fortsatt et problem.

- Vi er usikre på hvor omfattende dette problemet er, sa Ketil Karlsen i Nopef. - Avsløringene som har kommet om feil føring av timelister, er uansett klare eksempler på juks og dobbeltkommunikasjon, la Karlsen til, og understreket at uten åpenhet og ærlighet også på dette området blir det umulig å bygge en god sikkerhetskultur.