Gå til hovedinnhold

Andre møte i E-driftforums styringsgruppe

Det andre møtet i E-driftforum styringsgruppe ble holdt 17. februar 2005. Det ble blant annet arbeidet med en oversikt over FoU innen E-drift og et forslag for analyse av hvordan e-drift kan påvirke utfordringer innen ulike områder innen petroleumsnæringen.


Tilsynsdirektør Finn Carlsen er Petroleumstilsynets representant i styringsgruppen.

Lenker (ODs nettsted):