Gå til hovedinnhold

Analyse og gransking av utvalgte brønnhendelser - 2002 - 2006

Under seminaret om brønnsikkerhet i Petroleumstilsynet 4. mai 2006 gjennomgikk professor Bernt Aadnøy ved Universitetet i Stavanger en analyse av fem utvalgte brønnhendelser som alle førte til redusert brønnintegritet. For å bidra til deling av kunnskap og erfaringsoverføring har Ptil valgt å publisere analysene knyttet til brønndesign i sin helhet.