Gå til hovedinnhold

Amerikansk pris til Ptil-duo

Amerikanske myndigheter har gitt direktør Magne Ognedal og spesialrådgiver Odd Bjerre Finnestad i Petroleumstilsynet en utmerkelse for deres mangeårige innsats for å bidra til å bedre sikkerheten på tvers av sokkelgrensene.


Det er Petroleumstilsynets søsteretat i USA, Mineral Management Service (MMS), som har utnevnt Ognedal og Finnestad til å motta prisen ”Corporate Leadership Award (CORLA)”.

MMS begrunner utnevnelsen med at Ognedal og Finnestad gjennom mange år har bidratt med samarbeid og erfaringsoverføring. Dette arbeidet har gitt konkrete resultater ved at organisasjonen har brukt denne kunnskapen i sitt arbeid for å nå sine mål.

Prisvinnerne vil bli hyllet på et arrangement i Houston, Texas 10. april.

Les mer om utmerkelsene på MMS’ nettsted