Gå til hovedinnhold

Alvorlig personskade på Ekofisk 2/4J

Torsdag 26. august ble en person (kontraktoransatt) skadet i foten etter å ha blitt truffet av et løftearrangement på ca 100 kilo som falt 4 meter ned fra festet. Ulykken skjedde på Ekofisk 2/4J. Petroleumstilsynet har sendt tre personer til innretningen for å granske hendelsen.


Potensialet for et verre utfall var stort. Hendelsen skjedde 26.8 kl 17.30 i forbindelse med klargjøring til å løfte ut ventiler.

Petroleumstilsynet reiste fredag morgen til Ekofisk sammen med CoPNos granskingsteam. Politiet har besluttet ikke å etterforske hendelsen.

kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Rune Solheim
E-post:
Rune.Solheim@ptil.no
Mobil: 979 80 128