Gå til hovedinnhold

Alvheim FPSO har fått samsvarsuttalelse

14.3.2008 har Petroleunstilsynet (Ptil) gitt samsvarsuttalese (SUT) for Alvheim FPSO (Floating Production Storage and Offloading – flyttbar produksjonsinnretning). Innretningen opereres av Maersk Contractors Norge AS (MCN).


Alvheim FPSO (bildet) er et tidligere tankskip (da MST ODIN) som operatørselskapet Marathon Petroleum Company Norway (MPC) har bygget om til en FPSO. MCN har søkt om samsvarsuttalelse for innretningen og skal stå for drift av den i produksjonsfasen.

Alvheim FPSO ankommer Haugesund (kilde: Aibel)

Alvheim FPSO ankommer Haugesund (kilde: Aibel)

Alvheim og relevante deler av MCNs organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten. SUT-vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling. Vurderingen er gjort i tråd med Ptils ”Veiledning for søknad om samsvarsuttalelse (SUT)” utgitt 1.7.2006.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at MCN sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |