Gå til hovedinnhold

Alle sokkel-aktører kan få analysert egne data fra spørreskjemaundersøkelsen i regi av RNNS

Petroleumstilsynet inviterer alle selskap med aktivitet på norsk sokkel - entreprenører, redere og operatørselskaper - til å få analysert selskapets egne data fra spørreskjemaundersøkelsen "Utviklingen i Risikonivå - Norsk Sokkel". Resultater fra undersøkelsen for hele sokkelen vil bli presentert sammen med resten av RNNS-rapporten fredag 28. april.


Analysene til det enkelte selskap kan leveres samtidig med at resultatene fra hele undersøkelsen blir offentliggjort - forutsatt at de blir bestilt innen torsdag 6. april.

Bestilling av egne analyser må rettes til IRIS (International Research Institute of Stavanger, tidligere RF-Rogalandsforskning), som i samarbeid med Sentio AS har stått for den praktiske gjennomføringen.

Inngår i RNNS-prosjektet
Petroleumstilsynet har siden 2000 gjennomført prosjektet "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel" (RNNS) for å kartlegge utviklingen i helse, miljø og sikkerhetstilstanden på norsk sokkel. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Sikkerhetsforum, som består av representanter fra myndighetene og partene i næringen.

Som en del av prosjektet har det vært gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant alle som har reist offshore i perioden fra 20. desember 2005 til 16. februar 2006.

Spørreskjemaet dekker viktige forhold knyttet til HMS-arbeidet i industrien (Lenke til spørreskjemaundersøkelsen i pdf). Undersøkelsen er i vesentlig grad en gjentakelse av tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2001 og 2003.

Ptil vil offentliggjøre resultatene fra undersøkelsen den 28. april 2006. Resultatene vil være fordelt på ulike hovedgrupper av ansatte, og det vil bli lagt vekt på rapportering av endringer fra 2003 til 2005.

Resultater til å brukes
Det er vår intensjon at data fra undersøkelsen skal benyttes aktivt av industrien for å bedre HMS-tilstanden i bransjen. Alle selskap med aktivitet på norsk sokkel får derfor anledning til å bestille en analyse av egne ansattes opplevelse av HMS-tilstanden, sammenliknet med andre relevante grupper og utviklingen fra 2003 til 2005.

Fra Petroleumstilsynets side er det en forutsetning at data blir behandlet konfidensielt av IRIS slik at ingen enkeltpersoner skal kunne identifiseres i analyser og rapporter. Ingen resultater fra undersøkelsen hvor navngitte selskaper kan identifiseres skal heller formidles til andre selskaper uten etter skriftlig tillatelse fra det/de identifiserte selskapet(ene).

PS: Alle sammendragsrapporter, hovedrapporter og resultater fra spørreskjemaundersøkelsene i regi av RNNS-prosjektet er tilgjengelig på vår hjemmeside - www.ptil.no/rnns.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Øyvind Lauridsen, sjefingeniør
E-post: Oyvind.Lauridsen@ptil.no
Telefon: 51 87 60 21