Gå til hovedinnhold

Aldring og levetidsforlengelse har konsekvenser for vedlikeholdsstyringen

Petroleumstilsynets kartleggingsprosjekt viser at aldring og levetidsforlengelse har en rekke konsekvenser for vedlikeholdsstyringen. Resultatene av prosjektet ble presentert på Ptils vedlikeholdsseminar 5. november.


Resultatene fra Petroleumstilsynets kartleggingsprosjekt viser at aldring og levetidsforlengelse har en rekke konsekvenser for vedlikeholdsstyringen.

Last ned:  ”Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring av aldring og levetidsforlengelse” (pdf)

Kartleggingen ble gjennomført i form av presentasjoner i halvdagsmøter og en spørreundersøkelse blant selskapene ConocoPhillips, Talisman, Songa, Dolphin og BP.

Aldringsmekanismer
De største/viktigste konsekvensene for vedlikeholdsstyringen av aldring og levetidsforlengelse, slik selskapene ser det, er økt omfang av vedlikehold, at utførelsen tar lenger tid på eldre innretninger, at det blir større behov for modifikasjoner og utskiftinger, at det blir et økt behov for oppdatering av analyser og at det blir sterkere fokusering på kontinuerlig forbedring og vedlikeholdseffektivitet.

Når det gjelder hvilke aldringsmekanismer som er de største utfordringene med hensyn til vedlikehold, varierer dette noe mellom selskapene, men noen av de mest aktuelle er mikrobiell korrosjon (MIC) på rørsystemer, korrosjon under isolasjon (CUI) og korrosjon generelt, nedbryting av overflatebehandling, avsetninger og avleiringer i prosessutstyr, og innsynking av faste innretninger.

- Også tilgang til reservedeler, kompetanse med hensyn til gammelt utstyr og det at utstyr (for eksempel kontroll- og sikkerhetssystemer)  blir utdatert lenge før designlevetiden for innretningen blir oppgitt som sentrale utfordringer her, poengterte Petroleumstilsynets Semsudin Leto da han presenterte innholdet i rapporten.

- Teknisk tilstand
Flere av selskapene som deltok i undersøkelsen var også invitert som foredragsholdere på seminaret. Blant andre ConocoPhillips, som i kraft av å være operatør for Ekofiskfeltet har lang erfaring med aldring og levetidsforlengelse.

Hans Urdal fra ConocoPhillips understreket i sin presentasjon at aldring ikke først og fremst dreier seg om alder, men om teknisk tilstand.

- Så lenge man har styring på risiko er alder uvesentlig, sa Urdal.

Lenker til presentasjonene fra seminaret finner du til høyre.

Sikker levetidsforlengelse er en av Petroleumstilsynets hovedprioriteringer for 2009.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064