Gå til hovedinnhold

Aksept for fase to på Snorre A

Petroleumstilsynet (Ptil) gir klarsignal for oppstart av plattformbrønnene på Snorre A. Produksjonen kan starte så snart Statoil har stabilisert produksjonen fra satellittene - som skissert i operatørens plan.


Tilsynet oversendte i dag en formell tilbakemelding til Statoil angående trinn to i normaliseringsplanen for Snorre A.

Ptil og Statoil har hatt tett dialog i ukene etter den undersjøiske gassutblåsingen 28. november. Operatøren har skissert en tretrinnsplan for oppstart av Snorre A, der første del var å starte produksjon fra Snorre UPA (undervannsproduksjonsanlegget) og Vigdis. Det gjenstår bare små gjennomkjøringer av produksjonslinjene før denne milepælen er vellykket gjennomført.

Produksjon fra plattformbrønnene er fase to i normaliseringen. På bakgrunn av operatørens planer, analyser, vurderinger, dokumentasjoner og øvrig korrespondanse, gis det nå klarsignal for dette. Ptil ber imidlertid om skriftlig bekreftelse fra Statoil på at man har oppnådd stabil produksjon fra satellittene før plattformbrønnene fysisk kan startes opp.

Siste fase av normaliseringen på Snorre A gjelder bore- og brønnaktiviteter. Denne delen skal vurderes separat av både Statoil og Ptil - på bakgrunn av erfaringene fra fase én og to.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064