Gå til hovedinnhold

Aker Spitsbergen har fått samsvarsuttalelse

Den flyttbare boreinnretningen Aker Spitsbergen har fått Petroleumstilsynets (Ptils) samsvarsuttalelse (SUT) 10. juli 2009.


Aker Spitsbergen er av type Aker H-6e, og er for tiden (sammen med Aker Barents) verdens største boreinnretning. Skroget er bygget i Dubai, mens dekket er sammensatt og utrustet ved Aker Solutions sitt verksted på Stord.

Aker Spitsbergen
 
Aker Spitsbergen

Innretningen opereres av Aker Drilling Operation AS (Aker Drilling).

Aker Spitsbergen og relevante deler av Aker Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Aker Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |