Gå til hovedinnhold

Aker Barents har fått samsvarsuttalelse

Den flyttbare boreinnretningen Aker Barents har fått Petroleumstilsynets (Ptils) samsvarsuttalelse (SUT) 10. juli 2009.


Skroget til Aker Barents ankom Aker Stord fra Dubai 6. juni 2008. Innretningen er av type Aker H-6e, og ble ferdigstilt sommeren 2009. Den er (sammen med Aker Spitsbergen) for tiden verdens største boreinnretning.

Aker Barents (source: Aker)
 
Aker Barents (kilde: Aker Drilling)

Boreinnretningen opereres av Aker Drilling Operation AS (Aker Drilling), og planlegges blant annet benyttet til aktiviteter på norsk sokkel for Det norske oljeselskap AS og GDF SUEZ E&P Norge AS.

Aker Barents og relevante deler av Aker Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Aker Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |