Gå til hovedinnhold

Agenda for møte i Sikkerhetsforum 25.2.04

Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene på offshore HMS. Forumet møtes fire ganger i året for å diskutere, initiere og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål. Neste møte avholdes i Petroleumstilsynets lokaler i Stavanger 25. februar.


Agenda:

1. Møtereferat og status utestående saker

2. Alvorlige hendelser v/Ptil

3. ODs oppfølging av MTO forhold i sikkerhetskritiske systemer v/ Ptil

4. Status prosjekter

  • Samarbeid for sikkerhet v/næringen
  • Arbeidstakermedvirkning – status etter høring av rapportutkast v/Ptil

5. Pause

6. Ptil – fokusområder og -prosesser v/Ptil

7. HMS meldingene – statusrapportering og veien videre v/AAD

8. Lunsj

9. Korte orienteringer

  • S-forums årskonferanse – rammer v/Ptil
  • ERR – status og videre arbeid v/Ptil
  • Havtesting av Helly Hansen drakt, erfaringer v/Nopef
  • ”Eksponering, sykdom og forebygging mv”, status/videre arbeid v/OFS

10. Eventuelt