Gå til hovedinnhold

Abonner på nyheter og tilsynsresultater fra Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet publiserer jevnlig nyheter innen sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. I tillegg bruker vi våre internettsider til å formidle resultater av våre tilsynsaktiviteter. Du kan både abonnere på nyheter og på resultater av Petroleumstilsynets tilsyn.


1.januar 2004 ble Petroleumstilsynet etablert som et selvstendig, statlig tilsynsorgan underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Petroleumstilsynet skal ha myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Ansvaret ble overtatt fra Oljedirektoratet (OD) 1. januar 2004.

Petroleumstilsynet vil jevnlig publisere nyheter innen vårt ansvarsområde. I tillegg bruker vi våre internettsider til å formidle resultater av tilsynsaktivitetene. Målet er å synliggjøre våre aktiviteter og prioriteringer og bidra til læring og erfaringsoverføring i næringen.

Du kan både abonnere på nyheter og på resultater av våre tilsynsaktiviteter. Etter at du har registrert deg med navn og e-post-adresse, vil du motta en bekreftelse per e-post der du blir bedt om å velge type(r) abonnement.

PS: Alle nyhetsabonnenter i Oljedirektoratet er etter delingen 1. januar også registrert som abonnenter på nyheter fra Petroleumstilsynet. Ønsker du å endre eller avslutte ditt abonnement – klikk på vedlagte lenke.