Gå til hovedinnhold

Å lære eller ikke lære - det er utfordringen

Hvordan kan vi bli flinkere til å lære - som enkeltpersoner, organisasjoner og industri? Det er spørsmålet, når avdelingsleder Liv Nielsen i HMS-avdelingen i Eni Norge setter scenen under Sikkerhetsforums årskonferanse torsdag 13.oktober.


Lenke: Program (pdf)

I utgangspunktet er ordet læring positivt ladet. Men det å lære innebærer også å forsere hindre - det være seg læring over generasjonskløfter, på tvers av bedriftshierarki eller mellom ledelse og representanter fra fagforeningene.

- Hvordan kan vi bli flinkere, underforstått å utfordre oss selv som individer, organisasjoner og industri? Det vil Liv Nielsen be foredragsholderne i dialogsesjonen bidra til en bedre forståelse av.

Med verdigheten i behold
- En kan se for seg en rekke problemstillinger knyttet til læring på individnivå. For eksempel kan det være vanskelig for en leder å skulle lære av medarbeidere på et lavere nivå i organisasjonshierarkiet. Likeledes kan det by på utfordringer for eldre å måtte lære av yngre. Dermed blir temaet nettopp hvordan man kan tilrettelegge for læring uten at noen behøver å oppleve at de mister verdighet, understreker Liv Nielsen. Under tittelen "Fra sjenanse til verdighet" vil seniorrådgiver Kari H.A Letrud, Vox, Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, ha fokus på enkeltindividet i læringsprosesser.

Se oss selv i speilet
- Det heter seg at veien blir til mens vi går, framholder Nielsen. På organisasjonsnivå ser jeg et særlig læringspotensial i alt datamateriale vi møysommelig samler inn. Hva forteller alle dataene vi samler oss om organisasjonen og om teknisk tilstand? Tør vi å la oss utfordre av det disse dataene forteller? spør Nielsen.

- Vi er flinke til å iverksette tiltak på bakgrunn av hendelser, men når og hvordan kan vi måle effekten av dem? presiserer hun. I foredraget "Fra synergi til samspill" skal stipendiat Rolf Johan Bye fra NTNU reise problemstillinger nettopp knyttet til det å lære av datamateriale.

Lære av andre
Bosse Renborg, sivilingeniør, pilot og medlem av svenske Reaktorsäkerhetsnemnden, Statens Kärnkraftsinspeksjon, er invitert med sin brede erfaring innen så vel luftfart som kjernekraftindustri.

- Trolig har vi mye å lære av annen industri, og vi behøver ikke gjøre alle tabbene selv, sier Liv Nielsen. Hun understreker at læring er et vidt tema som trolig kan fylle en rekke konferanser. - Sesjonen under Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 vil vise litt av dette mangfoldet, slutter hun.

Kontaktperson i Sikkerhetsforum:
Angela Ebbesen
E-post:
angela.ebbesen@ptil.no