Gå til hovedinnhold

30 år siden Kielland-ulykken

27. mars 1980 havarerte boliginnretningen Alexander L. Kielland. 123 mennesker mistet livet i ulykken. – Vi må gjøre vårt beste for å forhindre at noe liknende skal skje igjen, skriver direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet i anledning 30-årsmarkeringen av hendelsen.


 

"27. mars er det 30 år siden den flytende boliginnretningen Alexander L. Kielland kantret ved Ekofiskfeltet i Nordsjøen og 123 oljearbeidere mistet livet. Det er på sin plass å minnes og reflektere over hendelsen.

Selv opplevde jeg katastrofen på nært hold, men likevel fra et trygt kontor på land. Dimensjonene over ulykken var bare så ufattelige og uvirkelige for oss. Jeg husker at hele befolkningen var i sjokk.

Vi som jobbet med sikkerhet i Oljedirektoratet gav hverandre den gangen et løfte om at vi skulle gjøre vårt ytterste for å hindre at noe liknende skulle skje igjen.

Kielland-ulykken har i 30 år utfordret hele petroleumsindustrien. Det vil den fortsette å gjøre. Utfordringen for oss som sikkerhetsmyndighet er aldri å glemme at beskyttelse av menneskeliv alltid må komme først.

Det er ikke tvil om at dagens offshoreinnretninger har en betydelig høyere standard hva gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø enn for 30 år siden. Det er blant annet et resultat av hva vi lærte av Kielland-ulykken.

I dag er det svært lite sannsynlig at en hendelse med samme årsaksforhold som Alexander L. Kielland vil få tilsvarende katastrofale konsekvenser.

Det bekymrer meg likevel at det i etterkant av Kielland har inntruffet mange storulykker i industrien globalt sett. Også i flere av de senere års hendelser på norsk sokkel har det vært potensial for storulykker.

Det får meg til å stille spørsmål ved om vi er i ferd med å miste fokus. Mange av de unge som kommer inn i industrien i dag kjenner knapt til ulykken. Er det virkelig slik at hver generasjon må lære på den tungvinte måten? Er det selv å ha opplevd en ulykke den eneste måten vi kan lære på? Disse spørsmålene bidrar i dag til Petroleumstilsynets prioriterte innsats overfor næringen.

Jeg håper partene i industrien - i respekt og ærbødighet for de 123 som mistet livet i Kielland-ulykken - fortsatt vil arbeide målbevisst sammen for å bidra til en stadig mer effektiv reduksjon av storulykkesrisiko og for et stadig sikrere og bedre arbeidsmiljø.

Vi skylder alle dem som omkom eller har lidt å gjøre vårt beste for å forhindre at noe liknende skal skje igjen.”


     Magne Ognedal

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064