Gå til hovedinnhold

200 deltakere på seminarserien om HMS og verdiskaping

De fire halvdagsseminarene som ble gjennomført i fire byer i mars måned, ble en suksess for OD og Nito. De samlet rundt 200 deltakere både fra leverandørindustrien, oljeselskapene, riggnæringen, departement, konsulentbransjen, universitet og forskningsmiljøer.


I en tid med betydelige omstillingsprosesser i næringen, med nedbemanninger og usikkerhet i industrien, har OD erkjent at det er viktigere enn noen gang å fokusere på HMS. Vi gjør dette både ut fra hensynet til sikkerhet og arbeidsmiljøet for dem som arbeider i virksomheten, men også fordi vi mener at HMS er et viktig bidrag til verdiskaping for næringen og samfunnet.

Stortingets har gjennom Stortingsmelding nr 7 om HMS i petroleumsvirksomheten signalisert at det må tas et kulturløft for å motvirke den negative trenden.

Derfor tok OD initiativ til et samarbeid med Nito om fire halvdags seminarer i fire byer, "kysten rundt", hvor vi satt sentrale problemstillinger på agendaen og inviterte en rekke ressurspersoner til å delta både som innledere og deltakere.

Vedlagt vil du finne mer detaljert program (lenke) sammen med lenker til de fleste av innleggene på det enkelte seminar.