Gå til hovedinnhold

150 påmeldt til Sikkerhetsforums årskonferanse

Sikkerhetsforums årskonferanse om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten arrangeres 16. september med 150 inviterte deltakere fra industrien, fagforeninger, forskningsmiljøer og HMS-forvaltning.


Konferansen, som avholdes i Oljedirektoratets lokaler på Ullandhaug i Stavanger, er den første i regi av Sikkerhetsforum.

Åpningsforedraget blir holdt av leder av Stortingets kommunalkomité, Magnhild Meltveit Kleppa. Statssekretær Lars Arne Ryssdal, AAD, holder avslutningsinnlegg om perspektiver på HMS-arbeidet framover.

Om Sikkerhetsforum

">Sikkerhetsforum på Melkøya, Hammerfest, 10. september 2003.
På omvisning: Sikkerhetsforum avholdt møte i Hammerfest 10. - 11. september. Første dag var det omvisning på Melkøya, hvor Statoils informasjonskoordinator Sverre Kojedal (til høyre) orienterte om Snøhvit-utbyggingen.

Sikkerhetsforum er den sentrale trepartsarena for drøfting og oppfølging av HMS-spørsmål i petroleumsindustrien og er sammensatt av representanter fra partene i industrien og myndighetene.

Partene har representanter fra OLF, TBL, NR, LO, Nopef, OFS, Lederne og DSO. Myndighetene er representert ved Oljedirektoratet, som også leder forumet, og med Arbeids- og administrasjonsdepartementet som observatør.

Sikkerhetsforums medlemmer er opptatt av å få formidlet erfaringer og kunnskap som er framkommet av prosjekter og prosesser på HMS-området som et bakteppe for å drøfte HMS-utfordringene i næringen i årene framover. Dette er bakteppet for konferansen i Stavanger 16. september.

Av kapasitetshensyn er det gjort begrensninger i antall deltakere, men referat og foredragsholdernes presentasjoner vil bli publisert på ODs nettsted.

Kontaktperson i OD:
Angela Ebbesen
(Sekretær for Sikkerhetsforum)