Gå til hovedinnhold

Internasjonalt samarbeid: Flere bånd

Ptil deltar aktivt i flere internasjonale fora og aktiviteter.


Nordsjøen
I North Sea Offshore Authorities’ Forum (NSOAF) er samtlige nordsjølands myndigheter med tilsynsansvar for petroleumsvirksomhet til havs representert.

NSOAF ble etablert i 1989, med mål om å sikre kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Forumet har gjennomført mange prosjekter rettet mot å redusere forskjellene
i formelle, nasjonale krav til tekniske, operasjonelle og opplæringsmessige forhold i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.

Medlemmene i NSOAF møtes i et årlig arbeidsmøte (Plenary meeting), hvor aktiviteter oppsummeres og nye oppgaver blir initiert og diskutert.

Forskning
Et annet initiativ for samarbeid over landegrensene er ICRARD (International Committee on Regulatory Research and Development).

Organisasjonen ble etablert i 1994 og er en arena for informasjonsdeling og erfaringsoverføring innen HMS-forskning i petroleumsvirksomheten. Hensikten med satsingen er å sikre at forskningsaktiviteter
blir kjent, slik at tilsvarende eller liknende aktiviteter ikke nødvendigvis blir iverksatt i andre/nye land.

Kraner og løft 
Ptil har sammen med myndigheter i andre nordsjøland deltatt aktivt i The Offshore Mechanical Handling Equipment Committee (OMHEC) for å bedre sikkerhet ved kran- og løfteoperasjoner. Gjennom denne samarbeidsorganisasjonen er det på en effektiv måte blitt utarbeidet veiledningsdokumenter for industrien.

Dykking
Ptil er aktiv deltaker i European Diving Technology Committee (EDTC) som arbeider innenfor dykking i et europeisk perspektiv. Felles krav til kompetanse for utdanning av dykkepersonell er et synlig resultat av denne virksomheten.

Land til land 
Gjennom bilateralt samarbeid med andre sokkelmyndigheter i Nord-Europa, bidrar Ptil på faglig nivå til å møte internasjonaliseringen i bransjen innenfor flere områder - ved utveksling av kunnskap og erfaringer.

Arbeidsgruppe
Norske og britiske myndigheter har også et samarbeid under betegnelsen ”Special Working Group” (SWG). Samarbeid er konsentrert om erfaringsutveksling og felles strategiarbeid. Partene møtes to ganger i året.

Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".