Gå til hovedinnhold

Sikkerhet i nord

Omfattende arbeid pågår i regi av Ptil for å innhente mer kunnskap om HMS-utfordringer i nordområdene.


Tid: Onsdag 21.3 kl. 09:00-16:00 (registrering fra kl. 08:30) og torsdag 22.3 fram til lunsj.

Sted: Clarion Hotel Air, Stavanger

Pris: 1500 NOK eksl.mva.

Dette inkluderer også et tapas minglemåltid etter endt konferanse på onsdag.

Frist for påmelding: 
19. mars 2018

Presentasjonene blir gitt på norsk.

Meld deg på her (kun kortbetaling)

Program

Ptil har ekstra oppmerksomhet rettet mot den nordligste delen av norsk sokkel. Det har vært økt petroleumsvirksomhet i området de siste årene, med flere leteboringer og videreutvikling av funn. Aktiviteten vil også være høy framover. Parallelt har det vært mye diskusjon om næringen har nok kunnskap om HMS-utfordringene på denne delen av sokkelen.

Kunnskapsløft
- Ptil har vært pådriver for at næringen skal avklare hva som er de stedsspesifikke utfordringene i nord og innhente mer kunnskap om disse - og hvordan selskapene skal håndtere dem på en god måte, sier fagdirektør Finn Carlsen i Ptil.

- Vi har oppfordret til og lagt til rette for erfaringsutveksling, samarbeid og kunnskapsutvikling om tematikken. I tillegg har vi selv satt i gang en rekke faglige prosjekter, opplyser Carlsen.

- Med midler fra ASD og Utenriksdepartementet har vi satt i gang i alt 19 prosjekter som belyser ulike utfordringer og problemstillinger knyttet til blant annet sikkerhet innen arbeidsmiljø, boring og brønn, konstruksjon, is- og snøforhold. Andre prosjekter vi jobber med, omhandler egnede innretninger og risikoforhold ved petroleumsaktivitet i nord.

Prosjektperioden for nordsatsingen løper fram til 2019.

Oversikt over alle prosjektene, med lenke til rapporter fra de som er ferdige, finner du her.

Arctic Safety
21.-22. mars 2018 arrangerer Ptil konferansen Arctic Safety i Stavanger. Her vil vi presentere resultater fra ferdigstilte prosjekter og gjøre opp status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som er under arbeid.

- Dette er tredje gangen vi samler næringen til en stor konferanse om sikkerhet i nord, påpeker fagdirektøren.

- Arctic Safety er en viktig møteplass og en sentral arena for diskusjon om utfordringene vi står overfor når det gjelder sikker petroleumsvirksomhet i nord.