Gå til hovedinnhold

Foredragene fra Arctic Safety 2018 er nå publisert

21.-22. mars arrangerte Petroleumstilsynet konferansen Arctic Safety 2018 i Stavanger. Se video fra arrangementet.


Petroleumstilsynet arbeider med en rekke prosjekter knyttet til kunnskapsutvikling om nordområdene. På konferansen Arctic Safety 2018 ble deltagerne presentert resultater fra ferdigstilte prosjekter samt status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som er under arbeid.

Representanter fra norske og utenlandske oljeselskap, myndigheter og fagforeninger delte også sine erfaringer.

Nederst på denne siden kan du laste ned de presentasjonene vi har fått tillatelse til å publisere.

Programmet for konferansen kan du se her.