Gå til hovedinnhold

Tåke, polare lavtrykk og meteorologi i Barentshavet

Den nordlige delen av norsk sokkel er sensitiv og krevende, og introduserer nye og flere risikoforhold som må håndteres for å drive forsvarlig virksomhet.

De naturgitte forholdene i nord byr på blant annet klimatiske utfordringer. Det er generelt mindre vind og bølger dess lenger nord og øst man kommer, men Barentshavet byr på nok av prøvelser likevel.

Raske værskifter, polare lavtrykk, tåke og svekket værvarsling vil påvirke petroleumsvirksomheten i disse områdene.

Tåke oppstår ofte på sommeren og da spesielt i området rundt Bjørnøya. Her treffes de kalde havstrømmene fra Spitsbergen den varme Golfstrømmen. Den reduserte sikten kan gi betydelige utfordringer for helikoptertrafikken i området. Det samme gjelder de polare lavtrykkene som oppstår i iskanten.

-Polare lavtrykk kommer hurtig og med mye snø, sier Ptils nordekspert, Arne Kvitrud.

-Brønnoperasjoner kan bli avbrutt på kort varsel. Denne typen værfenomener er dessverre ikke lett å forutsi.

Mangelen på gode værvarsel skyldes i hovedsak at det er få observasjonssteder i Barentshavet. Dermed blir nøyaktigheten på varslene dårligere.

-Selv om værsatellitter gir god oversikt trenger man målinger på bakken for å ha et pålitelig værvarsel, påpeker Kvitrud.