Gå til hovedinnhold

Referat: Sikkerhetsforums møte 15. november 2018

Hovedtema på møtet var oppfølging og tiltak etter St.Mld.12 2018, og «rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe 2017». Sikkerhetsforum har innført ny arbeidsform med oppfølgingsgrupper etter meldingene.


Blant andre saker på agendaen var:

  • Hendelser og granskinger
  • Helsefarlig bruk av "anti-impakt gloves"
  • Sikkerhetsforums årskonferanse 2019

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.