Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 9. april 2015

Hovedtema for møtet var partssamarbeidet og medvirkning.


Blant sakene på agendaen var:

  • Partssamarbeid. Omstilling: Muligheter og utfordringer i trepartssamarbeidet. 
  • Oppfølging av alvorlige hendelser
  • Samarbeid for sikkerhet
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Sikkerhetsforums årskonferanse 9. juni