Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 8. februar 2018

Hovedtema for møtet var oppfølging av rapport partssammensatt arbeidsgruppe


Blant sakene på agendaen var

  • Sikkerhetsforums årskonferanse
  • Varsling

Se vedlagt møtereferat under.