Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 4. februar 2014

Møtestrukturen i Sikkerhetsforum er lagt om, og hvert møte har et hovedtema. Hovedtema for dette møtet var støyprosjektet.


Andre saker på agendaen ble behandlet kortere.