Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 4. april 2018

Hovedtema for møtet var Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) samt oppfølging av rapport partssammensatt arbeidsgruppe.


Blant sakene på agendaen var

  • Digitalisering og IKT-sikkerhet
  • Sikkerhetsforums årskonferanse

Se vedlagt møtereferat under.