Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 3. april 2014

Oppfølging av hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser var blant sakene som ble diskutert i møtet.


Se vedlagt referat og presentasjoner.