Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 26.11.2014

Hovedtema på møtet var risikostyring.


To nye medlemmer i Sikkerhetsforum ble ønsket velkommen: Øystein Håland fra Statoil og Frode Alfheim fra Fagforbundet for Industri og Energi (IE).

Hovedtema for møtet var risikostyring. Bjørnar Heide fra Petroleumstilsynet innledet om prinsipper for risikostyring, forskrifter og standarder og Terje Aven presenterte prosjektet «sorte svaner», om ny risikotenking.

Møtet hadde i tillegg følgende punkter på sakslisten:

  • Godkjenning av Sikkerhetsforums møteplan og temaliste for 2015.
  • Sikkerhetsforums årskonferanse. Status for programkomiteens arbeid.
  • Dykking – forslag om partssammensatt gruppe.
  • Vedlikehold. Etterslep på HMS kritisk utstyr, RNNP-data.
  • Gjennomgang av hendelser.
  • Trening i bruk av redningsstrømpe og livbåt.
  • Kjemisk helsefare på forsyningsskip.

Se vedlagt referat og presentasjoner.