Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 15. november 2017

Hovedtema for møtet var arbeidsrapport partssammensatt gruppe.


Blant sakene på agendaen var

  • Sikkerhetsforums årskonferanse
  • Hendelser 

Se vedlagt møtereferat under.