Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 15. juni 2018

På møtet ble blant annet rapporten om sammenheng mellom kostnadsreduksjon og hendelser i norsk petroleumsvirksomhet presentert.


Blant andre saker på agendaen var:

  • IKT-sikkerhet/sikkerhetsrisiko
  • Presentasjon fra notat om Risikostyring
  • Hendelser og granskinger

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.