Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 10. juni 2015

Hovedtema for møtet var hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser.


Se vedlagt referat og presentasjoner under.