Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 4.6.2014

Blant sakene på møtet var status for regelverksarbeidet i 2014 og grenseflaten mellom petroleumsvirksomhet og maritim virksomhet.