Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 3.12.2014

Tema for møtet var prinsipper for risikostyring, i tillegg til status for regelverksarbeidet i 2014.