Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 2.9.2015

Blant sakene på møtet var flyt av flyttbare innretninger mellom kontinentalsokler i Nordsjøbassenget og standardisering.