Gå til hovedinnhold

Bedriftsbesøk på Slagentangen

Sikkerhetsforum besøkte Slagentangen fredag 20. september 2013.


Bilde av Sikkerhetsforums medlemmer

Sikkerhetsforum ønsket å høre hvordan anlegget drives, og hvilke systemer som brukes for å sikre gode resultater innen HMS.

Exxon Mobil ga fyldige presentasjoner av Slagentangens historie, resultater og fremtid ved direktør Tore Revå.  Slagentangen, Norges eldste landanlegg ble åpnet av Einar Gerhardsen i 1961. Raffineriet behandler ca. 5,6 millioner tonn petroleum per år.  Raffineriet foredler råolje til fyringsolje og drivstoff for biler, båter og fly. Særlig diesel til biler har blitt et viktig produkt. Omkring 60 prosent av de ferdige produktene blir eksportert ut av landet. Oljen transporteres til Slagentangen med skip og føres i land ved en egen oljeterminal på et kaianlegg.

Etterpå ble det en befaring ute i anlegget. Anleggets ulike områder og teknologi ble vist og utførlig omtalt av kyndig personell.


Fra sentralt kontrollrom

Etter en guidet busstur på området hvor direktør Tore Revå og HMS-sjef Ingar Lindheim fortalte om anlegget, ble det en demonstrasjon av nytt utstyr for brannslukking. Utstyret kan kaste skum opptil 50 meter og er designet for å kunne håndtere oljebrann i tankene på Slagentangen.

Etter befaringen gjennomgikk HMS-sjef Ingar Lindheim Slagentangen og ExxonMobil sine HMS resultater, aktiviteter og styringssystem for ivaretakelse av HMS. ExxonMobil bruker det samme styringssystemet world wide: Operational Integrity Management System (OIMS).  De ulike elementer i systemet ble presentert. Spørsmål ble besvart og forholdet mellom personskader og storulykker ble diskutert.

Sikkerhetsforums leder Anne Myhrvold takket for at vi fikk komme, for gode og interessante presentasjoner og for en spennende omvisning på anlegget.