Gå til hovedinnhold

Likelydende brev: Vedlikehold av samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger

I et likelydende brev til næringen presiserer Ptil at flyttbare innretninger med samsvarsuttalelse (SUT) må ivaretatt SUT-forpliktelsene også i perioder der de ikke er i aktivitet på norsk sokkel.


Vi erfarer at enkelte innretninger ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt SUT-forpliktelsene i tiden uten aktivitet på norsk sokkel.

Dette gjelder enkelte innretninger som kommer fra opplag eller fra utenlandsk sokkel ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt SUT-forpliktelsene i tiden uten aktivitet på norsk sokkel.

Vi vil derfor presisere:

Det påhviler innehaveren av SUT å etterleve og vedlikeholde alle forhold som er beskrevet i SUT-søknaden, uavhengig av operasjonsmodus og lokasjon. En SUT omfatter tekniske forhold, relevante deler av søkerens organisasjon og styringssystem, gjennomførte analyser, vedlikeholdsprogram og oppgraderingsplaner jf. rammeforskriften §25.

Ptil er kjent med markedssituasjonen og de utfordringene næringen har, og at organisasjon og aktiviteter tilpasses for innretninger, både i opplag og i drift. Innehaveren av SUT-vedtaket er ansvarlig for at alle forhold nevnt i avsnittet ovenfor er ivaretatt før innretningen tas i bruk for aktivitet på norsk sokkel.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95