Gå til hovedinnhold

Likelydende brev om bruk av dekkrister i komposittmateriale

I et likelydende brev til næringen ønsker Petroleumstilsynet å informere om regelverkskravene knyttet til bruk av dekkrister i komposittmateriale.


Bakgrunnen for dette brevet er at vi i forbindelse med en rekke tilsynsaktiviteter har registrert utstrakt bruk av dekksrister i komposittmateriale, og at flere innretninger også benytter denne type rister i evakueringsveier, ved livbåt-/mønstringssituasjoner, i maskinrom og i trapperom utvendig og innvendig. Mangelfull og feil innfesting av ristene har også resultert i hendelser med personskader.

Ptils erfaring viser at ristenes produktsertifikater vanligvis dokumenterer brannmotstand/bæreevne ved en cellulosebrann og ikke ved en hydrokarbonbrann.

Videre har vi erfart manglende dokumentasjon knyttet til ristenes egenskaper relatert til statisk elektrisitet, noe som er viktig med tanke på bruk i områder hvor det kan forekomme eksplosjonsfarlig atmosfære.  

I det likelydende brevet presiserer Ptil at det ansvarlige selskapet skal sikre at det er dokumentasjon på at forskriftskrav er oppfylt, blant annet at det aktuelle produktet oppfyller forskriftenes krav når det gjelder brannegenskaper.

Brevet viser til relevante forskrifter på dette området, og til standarder som kan legges til grunn for å oppfylle kravene. 

Kontaktperson i Ptil: Anne Vatten, telefon 51 87 33 43, e-post: anne.vatten@ptil.no