Gå til hovedinnhold

Likelydande brev - innsamling av erfaringsdata for røyrleidningssystem og undervassanlegg

Ptil har sendt eit likelydande brev til næringa om innsamling av erfaringsdata for røyrleidningssystem og undervassanlegg til Risikonivå i norsk petroleumsverksemd (RNNP).


Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77