Gå til hovedinnhold

Likelydande brev

Eit likelydande brev er eit brev med likt innhald som vert sendt til alle, eller til enkelte grupper av aktørane i petroleumsverksemda, avhengig av kven innhaldet er relevant for.