Gå til hovedinnhold

Avklaring - brannvannsforsyning

I et likelydende brev til næringen gir Ptil nå en avklaring av kapasitetskravet til brannvannsforsyning for permanent bemannede innretninger.


Ptil har over tid erfart at aktører i petroleumsnæringen har hatt spørsmål relatert til kapasitetskravet til brannvannsforsyning for permanent bemannede innretninger slik dette fremkommer i innretningsforskriften § 36 om brannvannsforsyning.

På bakgrunn av dette utgis det nå en avklaring av kapasitetskravet med en beskrivelse av bakgrunnen og grunnlaget for denne.

Avklaringen innebærer ikke en skjerping i forhold til tidligere krav.

Les: Likelydende brev - brannvannsforsyning

 
Kontaktperson i Ptil:
Torleif Husebø, fagleder prosessintegritet
E-post: torleif.husebo@ptil.no